Kontakt

Masz pytania?

Wyższa Szkoła Integracji
Eruopejskiej w Szczecinie

 BIURO PROJEKTU:

ul. Mickiewicza 47
 pok. 111,
70-385 Szczecin,
tel. 508 566 410
www.aktywizacja.wsie.pl