Projekt

  Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia -
szkolenia na magazyniera

Rekrutacja

Osoby premiowane:

Powyżej 50 roku życia

Niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności

Kobiety

Osoby o niskich kwalifikacjach

Nasza lokalizacja